Nauczyciele

         W naszym ośrodku grono pedagogiczne stanowi: dyrektor, oligofrenopedagodzy w tym czworo specjalistów wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, logopeda oraz neurologopedia. Każda z pracujących osób posiada wieloletnie doświadczenie w terapii osób z autyzmem, a przede wszystkim wymagane na danym stanowisku wykształcenie wyższe (pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika, neurologopedia, logopedia, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną), wzbogacone różnorodnymi kursami kwalifikacyjnymi i doskonalącymi, umożliwiającymi prowadzenie zajęć dodatkowych, jak: zajęcia umuzykalniająco-ruchowe, Metoda Dobrego Startu, Metoda Ruchu Rozwijającego V.Sherborne, logorytmika. Swoje kwalifikacje nauczyciele stale podnoszą także poprzez liczne uczestnictwo w konferencjach naukowych, szkoleniach wewnątrz i zewnątrzszkolnych. Pracownicy naszego Ośrodka chętnie prowadzą szkolenia dla nauczycieli placówek szkolnictwa specjalnego, Poradni Psychologiczno Pedagogicznych szkół oraz przedszkoli. W miarę potrzeb i zainteresowania propagują także problematykę autyzmu wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Dyrektor Róża Banasik- Zarańska

Małgorzata Korna
Nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Z wykształcenia oligofrenopedagog. Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie Organizacji i Zarządzania w Oświacie oraz Socjoterapii. Dodatkowo posiadam kwalifikacje w zakresie wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dzieci zdobyte na studiach podyplomowe w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Od początku pracy zawodowej, od 1995 roku, pracuję z dziećmi niepełnosprawnymi. W SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem jestem zatrudniona od 1997 roku. Ukończyłam szkolenie z zakresu terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem oraz inne kursy i szkolenia wzbogacające mój warsztat pracy. Od 2002 roku pełnię funkcję dyrektora SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem. W życiu najbardziej cenię szczerość i uczciwość. Lubię aktywny odpoczynek na łonie natury. Kocham góry, które uczą mnie wytrwałości w dążeniu do celu oraz pokory, bardzo potrzebnej w codziennym życiu.

Barbara Sidor
Nauczyciel dyplomowany. Z wykształcenia jestem pielęgniarką oraz oligofrenopedagogiem. Od 1994 r. pracuję z dziećmi niepełnosprawnymi. Przez 4 lata pracowałam z dziećmi z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym w Zamościu. Ukończyłam szkolenie z zakresu terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem oraz inne kursy i szkolenia wzbogacające warsztat pracy .Od 1998 r. jestem zatrudniona w SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem. Ukończyłam pedagogikę specjalną na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie w zakresie Wieloprofilowego Usprawniania Dzieci z Dysfunkcją Mózgu oraz oligofrenopedagogiki. Ukończyłam studia podyplomowe o kierunku Wczesna Interwencja– Pomoc Dziecku i Rodzinie. Moją pasją jest praca z dziećmi. Jestem mamą trójki wspaniałych dzieci.

Dorota Wróbel
Nauczyciel dyplomowany. Z wykształcenia nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog. Do 1998 r. pracowałam z dziećmi w wieku przedszkolnym, od 1998 roku jestem zatrudniona w SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku. Ukończyłam studia licencjackie w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP w Warszawie w zakresie pedagogiki specjalnej oraz studia magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w zakresie pedagogiki terapeutycznej. Ukończyłam szkolenie z zakresu terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem oraz inne kursy i szkolenia wzbogacające warsztat pracy. Praca w dziećmi przynosi mi wiele satysfakcji. Robię to, co lubię.

Cecylia Zdończyk
Nauczyciel mianowany.

Magdalena Bober-Galicka
Nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie oraz Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Prawa i Administracji. Z wykształcenia nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego, oligofrenopedagog, magister administracji. Ukończyłam szkolenie z zakresu terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem oraz inne kursy i szkolenia wzbogacające warsztat pracy. W SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem jestem zatrudniona od 2005 roku.

Katarzyna Plutowska-Kapusta
Nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Elbląskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Elblągu oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Z wykształcenia nauczyciel nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, oligofrenopedagog. Ukończyłam studia podyplomowe o specjalności – Wczesna Interwencja-Pomoc Dziecku i Rodzinie. Pierwsze kroki zawodowe stawiałam jako nauczyciel przedszkola. Ten czas pozwolił mi na poznanie dziecięcych problemów, radości i pasji. Od 2001 roku jestem zatrudniona w SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem. Ukończyłam szkolenie z zakresu terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem oraz inne kursy i szkolenia wzbogacające warsztat pracy. Od 2006 roku prowadzę w ośrodku zespół teatralny „Płomyki”. Uważam , że wcielenie się w rolę aktora dowartościowuje dzieci z autyzmem, ośmiela, daje wiarę we własne siły, szczególnie, gdy inni patrzą na nich z podziwem, daje poczucie, ze ja też mogę i potrafię.

Joanna Skwira
Nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Z wykształcenia nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz oligofrenopedagog. Dodatkowo, rozwijając swoje zainteresowania psychologią, ukończyłam studia podyplomowe w zakresie Pomocy Psychologicznej. Posiadam również specjalizację w zakresie Wczesnej Interwencji-Pomoc Dziecku i Rodzinie zdobytą podczas studiów podyplomowych w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Od początku drogi zawodowej zajmowałam się dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami. Swoje doświadczenia zbierałam w pracy w przedszkolu integracyjnym. Od 1997 roku pracuję w SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku. Ukończyłam szkolenie z zakresu terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem oraz inne kursy i szkolenia wzbogacające warsztat pracy. Codzienny kontakt z dziećmi z autyzmem daje wiele satysfakcji, przynosi sporo wyzwań i tajemnic, tak, jak tajemniczy jest autyzm. Pasje: książki i muzyka. Kocham góry, podróże i dom, który jest „moim miejscem na ziemi”

Ewa Terlikowska
Nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Z wykształcenia nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz nauczania początkowego, oligofrenopedagog. W SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem zatrudniona od 1997 roku. Posiadam siedmioletnie doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela przedszkola. Ukończyłam szkolenie z zakresu terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem oraz inne kursy i szkolenia wzbogacające warsztat pracy. W życiu prywatnym jestem dumną mamą wspaniałego syna. Uwielbiam zacisze domowe. Kocham podróże, polskie morze oraz góry. Za największe szczęście uważam rodzinę.

Elżbieta Sadowska

Nauczyciel mianowany, doktor nauk humanistycznych. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach – logopedia i filologia polska. Z wykształcenia jestem logopedą oraz nauczycielem języka polskiego. W SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem zatrudniona od 2010 roku. W latach 2011-2014 prowadziłam na UW wykłady i ćwiczenia dotyczące: wspomagania rozwoju psychoruchowego i komunikacji interpersonalnej, niedokształcenia mowy u osób z autyzmem, niedokształcenia mowy u osób z upośledzeniem umysłowym, zaburzeń mowy (autyzm). Ukończyłam szkolenie z zakresu terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem oraz inne kursy i szkolenia wzbogacające mój warsztat pracy. Moje zainteresowania badawcze skupiają się na problemie kompetencji komunikacyjnej dzieci z autyzmem. Jestem autorką artykułów naukowych w tym zakresie.

Magdalena Sokołowska
Nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Z wykształcenia fizjoterapeuta, oligofrenopedagog oraz neurologopeda. Od 2005 roku zatrudniona w SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku. Głównym celem mojej pracy jest pomaganie dzieciom z niepełnosprawnością, szczególnie w zakresie rozwoju mowy i komunikacji. Ukończyłam wiele szkoleń o tematyce rozwijania mowy, komunikacji, a także komunikacji alternatywnej i wspomagającej Makaton.

Aleksandra Ciachorowska
Nauczyciel mianowany. Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Z wykształcenia oligofrenopedagog. Od 2003 roku zatrudniona w SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku. Ukończyłam szkolenie z zakresu terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem oraz inne kursy i szkolenia wzbogacające mój warsztat pracy. W najbliższym czasie zamierzam ukończyć studia podyplomowe z zakresu wczesnej interwencji. W życiu staram się wymagać od siebie jak najwięcej, by w pełni uczestniczyć w terapii i rewalidacji naszych podopiecznych. Moim zawodowym marzeniem jest pomaganie w samodzielnej egzystencji dorosłym osobom z autyzmem w tzw. group homes. Jako, że ze wszystkich muz najbardziej kocham muzykę, przytoczę słowa Anthony de Mello z jednej z moich ulubionych książek „Przebudzenie”- „Mówisz, ze ja ci pomogłem. Była to moja przyjemność, tańczyłem mój taniec. Pomogło ci to, no to cudownie. Przyjmij moje gratulacje. Niczego mi nie zawdzięczasz.”

Magdalena Fabiś
Nauczyciel mianowany. Absolwentka Elbląskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Elblągu oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Z wykształcenia nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej,oligofrenopedagog. Matka trójki wspaniałych dzieci. Moja praca zawodowa zorientowana w kierunku terapii dzieci z autyzmem rozpoczła się już w 2005 roku kiedy zgłosiłam się do Ośrodka w roli wolontariuszki. Czas, który spędzałam z dziećmi wyzwalałˆ we mnie ogromną radość i naturalną chęć działania. Posiadam dwu letnie doświadczenie w pracy w  przedszkolu oraz czteroletnie jako nauczyciel wspomagający  w Szkole Podstawowej nr 5 z  Oddziałami Integracyjnymi w Malborku. Od 2012 roku jestem zatrudniona w SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem. Ukończyłam szkolenie z zakresu terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem oraz inne kursy i szkolenia wzbogacające warsztat pracy.

Malwina Słomka-Oździńska

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, magister rusycystyki ze specjalnością nauczycielską, oligofrenopedagog. Ukończyła podyplomowe studia Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej oraz podyplomowe studia Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi autystycznymi w szkole i w oddziale przedszkolnym. Obecnie prowadzi zajęcia indywidualne w SORW i poszerza kompetencje na kierunku Terapia Zajęciowa. Pasjonatka języków obcych, mama dwójki dzieci, kocha rodzinne wypady w znane i nieznane.

Gabriela Gilecka

Justyna Węzina

Grzegorz Kawecki